Entzauberung Reloaded

آسمان دلم چو ابری میشود به خود نوید باران می دهم

چند روز پیش داشتم با یک دوست به شدت قدیمی و دوست داشتنی در مورد پست قبلی حرف میزدم، گفت: " (میلیون الیا رز) هم شنیدی، خیلی قشنگه!" گفتم : "نه" و قرار شد برام بفرسته. فرداش من در یک سفر شبه علمی و شبه نوستالژیک تو یه هتل بودم و تو رستورانش تو همه اون سر و صداهای بیخود و بی معنی این اهنگ رو دانلود کردم و گوشش دادم یعنی تقریبا جسته گریخته. به نظرم خوب اومد ... فردا شبش تویه راه برگشت گفتم بذار یه بار دیگه گوشش کنم ولی این بار تقریبا در سکوت و با هدفون...... وووووووووو   ............. دیوانه شدم، چه فازی میده وقتی حسشو داشته باشید .... من یه کلمه روسی نمیفهمم ولی همه حسه آهنگ رو قبل از اینکه ترجمه لیریکش رو بخونم گرفتم ... محطیش دیوانه کننده است ....

امروز روز تولد اون دوست همیشگیه ... پس این پست برای مبارکیه تولدت  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mиллион, миллион алых роз میلیون میلیون رز مخملین   

Жил-был художник один  روزی روزگاری، نقاشی بود 
Домик имел и холсты خونه کوچکی داشت و یک بوم نقاشی –
Но он актрису любилولی اون عاشق یه زن هنرپیشه بود -
Ту, что любила цветы که گلها رو دوست داشت -
Он тогда продал свой дом اون خونه ش رو فروخت -
Продал картины и кров نقاشی ها و سرپناهش رو فروخت -
И на все деньги купил با همه پولی که به دست اورد -
Целое море цветов دریایی از گل خرید -

Миллион, миллион, миллион алых роз میلیون، میلیون، میلیون رز مخملین -
Из окна, из окна, из окна видишь ты از پنجره، از پنجره، از پنجره می تونی بینی -
Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез کسی که، کسی که، کسی که واقعا عاشقه - Свою жизнь для тебя превратит в цветы زندگیشو برای تو تبدیل به گل کرد -

Миллион, миллион, миллион алых роз میلیون، میلیون، میلیون رز مخملین -
Из окна, из окна, из окна видишь ты از پنجره، از پنجره، از پنجره می تونی بینی -
Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез کسی که، کسی که، کسی که واقعا عاشقه - Свою жизнь для тебя превратит в цветы زندگیشو برای تو تبدیل به گل کرد -

Утром ты встанешь у окна صبحگاه، در کنار پنجره می ایستی -
Может сошла ты с ума ممکنه عقلت رو از دست بدی -
Как продолжение сна مثل اینکه رویات ادامه داره -
Площадь цветами полна میدان پر از گله -
Похолодеет душа روحت به لرزه در میاد -
Что за богач здесь чудит این سرخوشی کدوم مرد ثروتمنده -
А под окном чуть дыша ولی زیرپنجره، با نفسهای به شماره افتاده -
Бедный художник стоит نقاش فقیر ایستاده -

Миллион, миллион, миллион алых роз میلیون، میلیون، میلیون رز مخملین -
Из окна, из окна, из окна видишь ты از پنجره، از پنجره، از پنجره می تونی بینی -
Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез کسی که، کسی که، کسی که واقعا عاشقه - Свою жизнь для тебя превратит в цветы زندگیشو برای تو تبدیل به گل کرد -

Миллион, миллион, миллион алых роз میلیون، میلیون، میلیون رز مخملین -
Из окна, из окна, из окна видишь ты از پنجره، از پنجره، از پنجره می تونی بینی -
Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез کسی که، کسی که، کسی که واقعا عاشقه - Свою жизнь для тебя превратит в цветы زندگیشو برای تو تبدیل به گل کرد -

Встреча была коротка دیدار کوتاه بود -
В ночь ее поезд увез و شب هنگام، ترن او (زن) را با خودش برد -
Но в ее жизни была ولی در زندگیش -
Песня безумная роз آهنگ دیوانه وار رزها باقی موند -
Прожил художник один نقاش مثله قبل تنها موند -
Много он бед перенес و مشکلات بیشماری رو بردوش کشید -
Но в его жизни была ولی در حیاتش -
Целая площадь цветов میدان پوشیده از گل پایدار موند -

اگه سیریلیک نمی تونید بخونید و میخواید با اهنگ زمزمه کنید اینجا رو هم ببینید

Alla Pugacheva - Million Alyh Roz .mp3
+ نوشته شده در  دوشنبه یکم آذر ۱۳۸۹ساعت 22:36  توسط علیرضا  | 

 
Locations of visitors to this page